กิจกรรมวันเปิดเรียน


Slideshow

รับเกียรติบัตรกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
1. มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553-2554
จากการทดสอบระดับชาติ (O-net)สูง อันดับ 2

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
จากการทดสอบระดับชาติ (O-net)สูง อันดับ 4


ข้าร่วมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนดี ศรีตำบล
ที่ World Peace Vallay  อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชชสีมา

เมื่อ วันที่ 22-26 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ ประธาน คือ นางณัฐหทัย  คุณอุดมรองประธาน คือ นายพัฒนกร  หงษ์แก้วกรรมการ  คือ  นายคำรัตน์  ตู้โภค นายพนม  ทรงศรี นางสาววัศราภรณ์  บุญชม
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:05 โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบลแบบยั่งยืน ปี 2559 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบลแบบยั่งยืน โดยคณะกรรมการสายที่ 1 จำนวน 7 ท่านในวันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:01 โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1
 • แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน  เปิดภาคเรียน  1/2557  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2557  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในทุกระด ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2557 00:36 โดย หนองหญ้าปล้อง ภักดีชุมพล
 • เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ด้วยทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องมีการจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556  ครั้งที่ื 1 ขึ้น  ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2556  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ...
  ส่ง 15 พ.ค. 2556 19:58 โดย กนกวรรณ จันทรนิมะ
 • วันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องด้วยวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  ทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จึงขอเชิญชวนในทุกคนช่วยกันงดสูบบุหรี่ เพื่อส ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2555 19:18 โดย กนกวรรณ จันทรนิมะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  2 มิถุนายน พ.ศ.2559 คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:50 โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 10 มการคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น เล ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2557 01:37 โดย หนองหญ้าปล้อง ภักดีชุมพล
 • กิจกรรมวันเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556      
  ส่ง 15 พ.ค. 2556 20:20 โดย กนกวรรณ จันทรนิมะ
 • การอบรม EDF ของโรงเรียน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องได้มีการอบรม EDF ปันอิ่มเพื่อรอยยิ้มน้อง โดยมีโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรและโรงเรียนบ้านหัวนาคำมาร ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2555 18:04 โดย กนกวรรณ จันทรนิมะ
 • จริยธรรมทุกวันศุกร์                            
  ส่ง 14 พ.ค. 2555 21:27 โดย กนกวรรณ จันทรนิมะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา