สาระเกี่ยวกับ ไวรัสโควิด (COVID-19)


การป้องกันเบื้องต้นที่คุณทำได้

อ่านได้ที่นี่ https://th.city/H6iIM4

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เพจ กรมควบคุมโรค

อัพเดทสถานการณ์ที่เชื่อถือได้จากหน่วยการโดยตรง ได้ที่ https://th.city/0iKkwS

ติดตามรายการสถานการณ์ โควิด -19 รายวันได้ที่นี่

อัปเดทสถานการณ์การแผร่เชื่อในไทยทุกวันได้ที่นี่ https://covid19.th-stat.com/

ประชาสัมพันธ์


ช่วงโควิด 19 นี้ เรียนออนไลน์กับครูโบวี่ / ENG

ครูชื่นกมล โคนชัยภูมิ ได้จัดคอร์ด เรียนฟรี ช่วงสถานการณ์โควิค 19 เรียนสนุก ได้สาระ ใครสนใจติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/chuenkamon.khonchaiyaphum.1

รณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลายแก่ชุมชน

โรงเรียนร่วมกันโรงพยาบาลภักดีชุมพลจัดกิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันลูกน้ำยุงลายแก้นักเรียนและชุมชน

ผู้อำนวยการออกเยี่ยมบ้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนและเพื่อปรับปรุง ส่งเสริมการเรียนต่อไป

กิจกรรม/อื่นๆ


กิจกรรมสวดมนต์ทำสมาธิ

นักเรียนและคณะครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและนำหลักศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โรงเรียนเศรษกิจพอเพียง

การปลูกผัก ผลไม้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียน

คณะครูร่วมกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

นำโดย นายสุรินทร์ นาคมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ช่วยกันปรับพื้นที่ ให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และรักษาความสะอาด